Kurakowski - 2014-09-02 21:48:10

Link do replay'a: http://wotreplays.com/site/1134928?secr … da7a60aced

Replay z ostatniego CW. Komiczna sytuacja :D

www.plaboy.pun.pl www.ligagenerallyf1.pun.pl www.wszystkoohowrse.pun.pl www.kroliki.pun.pl www.colobot.pun.pl